UMETNOST RATOVANJA FREE DOWNLOAD

Ako se dozivaju po noi, uplaeni su. Ako vam mesto i vremeodigravanja bitke nisu poznati, va levi bok nee moi da pritekne u pomovaem desnom boku, va desni bok nee biti u stanju da pomogne levom, vaprednji deo nee moi da pritekne u pomo vaem zaelju, a vae zaelje neemoi da pritekne u pomo vaem prednjem delu, ak i ako je u pitanju kratkorastojanje od nekoliko desetina kilometara do kilometar. Zbog toga oni koji su umeni u ratovanju ne kreu nasumce i raspolau neiscrpnimsredstvima. Tako se vodi vojska. Ako elite da izigravate slabost da biste u protivniku izazvali oholost, morate prvo bitiizuzetno snani, jer samo u tom sluaju moete se uspeno pretvarati da ste slabii. Paradoks se esto smatra osnovnom metodom taoistike psihologije, koja se koristi radipomeranja nevidljivih granica svesti. Kada se nareenja ne sprovode dosledno i u cilju pozitivnog delovanja na vojnike, vojnici ih neprihvataju.

Uploader: Gagal
Date Added: 27 October 2013
File Size: 22.27 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 84882
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Ako vaesnage poseduju disciplinu, ako ste vi bodri a oni bezvoljni, u tom sluaju moete seboriti ak i ako njih ima vie. Jedan veliki vojskovoa je rekao: Umetnost ratovanja je reeno da se na pobedu moe uticati. Ono to svi znaju, ne zove se mudrost; pobeda nad drugima golom snagomborbe ne smatra se pozitivnom osobinom.

Ako vetar duva tokom dana, stiava se tokom noi. Prema tome, oni koji nisu potpuno umetnost ratovanja negativnih strana upotrebe oruane sile, ne mogu biti potpuno svesni ni njenih prednosti.

Sivilo umetnost ratovanja

Ako general nije u stanju da obuzda svoj bes i tera svoju vojsku damasovno juria na utvreni grad rtvujui tako treinu svojih vojnika, rahovanja da zauzme utvrenje, taj napad e imati pogubne posledice. Pljakajte plodnu zemlju, i vojsci nee nedostojati hrane. Ako vidite ono to je suptilno i uoite onoto je skriveno, napravite proboj pre nego to to uini vojska, pobeda e biti laka. Stoga, svojoj naciji najbolje slui onaj general koji ide napred ne teei tome da seproslavi, a uzmie neopetereen time kako da izbegne kaznu, mislei samo na ummetnost kako da ratlvanja svoje ljudei uini korisnu stvar za svoju dravu.

  MOBILEMICROMEDEX FREE DOWNLOAD

Dakle, ako su vam poznati mesto i vreme odigravanja bitke, moete seukljuiti u umetnost ratovanja ratovanjx s razdaljine od hiljadu kilometara. Svaki kilogram hrane otet od neprijatelja ravan je dvadeset puta veoj koliini hrane koju nabavljate umetnost ratovanja. Stoga njihove pobede u bitkama nisu splet srenih okolnosti. Moj srednji brat lei bolest jo dok je u samom nastanku, i zbog toga nije poznat van okviranaeg susedstva. Ako su izaslanici nervozni, to znai umetnost ratovanja su umorni. Stoga rasuujete na osnovu pet inilaca, koristite svoje procene radi uporeivanja otkrivajui na taj nain istinsko stanje stvari.

Vii predeli stvaraju dobro raspoloenje, pa se ljudi ugodno oseaju, to doprinosi i irenjupoleta. Svojom skromnou pobudite njihovu oholost.

Star Wars La Grande Guerre Galactique :: San Cu Umetnost Ratovanja Pdf Free

Da bi vaa odbrana bila potpuno uspena, branite se tamo gdenema napada. Predvianje se izvodi na osnovu podataka do kojih dolaze oni rtaovanja poznaju prilike neprijatelja. Nemojte podizati logore na tekom terenu.

Trea greka je loa obuka. U davna vremena jedan uveni visoki dravni inovnikupitao je jednog politikog mislioca ta misli o ratnoj problematici. Tada ratnici daju sve od sebe. Tada vi stiete prednost, a njega srea naputa.

  HARRAD EXPERIMENT FREE DOWNLOAD

Umijeće-ratovanja Sun – Google Drive

Ako naterate protivnike da dou umetnost ratovanja vama da se bore, njihova sila e uvek bitiprazna. Prema tome, uo sam za brza i neuspela vojna dejstva, ali nikada nisam uo da je dugotrajan rat urodio plodom. Kada ljudi umetnost ratovanja u borbu uz silu zamaha, to je kao kada se zakotrljadrvlje i kamenje.

Ako vam protivnik prie ratoborno a odlaesukob, ipak se ne povlaei, morate ga paljivo motriti. Da biste ratvoanja stotine kilometara bez umora, kreite senenastanjenim predelima. Umetnost ratovanja se nareenja dosledno sprovode u cilju pozitivnog delovanja na vojnike, vojnici ihprihvataju. Nakon toga mogue jeutvrditi ko ima vee izglede da pobedi. Kada su duboko u tuoj teritoriji,upueni su jedni na umetnosst. Ova idealna strategija kojom se moe pobediti bez borbe, postii najvei uspeh uz minimumdelanja, nosi u sebi prepoznatljiv peat taoizma, drevne filosofske tradicije koja je doprinela razvojumedicine i borilakih vetina u Kini.

Veoma je vano da li je vladar human ili je okrutan.